Rouwbanden

1

Een laatste eer

Een rouwband is een teken van rouw waarmee jij een laatste eer kunt bewijzen aan die overleden persoon die betrokken was bij jullie team of club. Vaak wordt er een minuut stilte gehouden voorafgaand aan de wedstrijd om stil te staan bij het overlijden en steun te betuigen aan de nabestaanden.